Tư vấn xin Visa chữa bệnh ở Hoa Kỳ

595

Đương đơn xin visa đi chữa bệnh nên làm theo hướng dẫn trong mục Visa công tác doanh hoặc Visa du lịch. Việc xin hẹn phỏng vấn khẩn trong hoàn cảnh khẩn cấp về y tế có thể làm theo thủ tục Xin phỏng vấn khẩn cấp.

Ngoài ra, đương đơn xin visa này nên mang theo các loại giấy tờ sau:
1) Hồ sơ chẩn đoán đầy đủ của bác sĩ ở Việt Nam2) Một thư nêu ý kiến của một bác sỹ khác ở Việt Nam;
3) Một thư của bệnh viện hoặc bác sỹ ở Việt Nam cho biết về bệnh này
có chữa được ở Việt Nam hay không? Tại sao nên chữa ở Mỹ?
4) Một thư của bác sỹ ở Hoa Kỳ nói về phương án, thời gian điều trị và hồi phục cho bệnh nhân, khả năng

bệnh nhân phải điều trị nội trú và theo dõi kiểm tra sau điều trị nếu cần;5) Một bản tường trình của bệnh viện ở Hoa Kỳ nơi nhận chữa cho bệnh nhân nêu rõ cách thức sẽ điều trị
cho bệnh nhân và chi phí dự tính;6) Bằng chứng về bảo hiểm y tế để chi trả cho việc điều trị hoặc giấy cam kết bảo lãnh của người sẽ chi trả
cho chi phí đi lại và điều trị ở Hoa Kỳ7) Hoá đơn đóng thuế trong ba năm gần đây của người tài trợ tài chính.
Tại cuộc phỏng vấn, viên chức lãnh sự sẽ quyết định xem đương đơn có đủ điều kiện để được cấp loại visa chữa bệnh hay không. Nếu viên chức phỏng vấn quyết định cấp visa này thì đương đơn có thể được nhận visa trong ngày.