Tổng thống ký dự luật bao gồm các biện pháp nhập cư (cập nhật)

358

Theo Robert Y. Maples, ngày 11/09/2017, đăng tải thông tin EB-5, Chính Quyền Trump, Tạp chí Travel.

Theo tin cập nhật mới nhất của chúng tôi vào chiều thứ 6, Tổng Thống đã ký H.R. 601 – Continuing Appropriations Act, 2018 and Supplemental Appropriations for Disaster Relief Requirements Act, 2017, điều này giúp cho việc duy trì chính phủ và các biện pháp an toàn cho công dân, kể cả các đạo luật, chương trình nhập cư quan trọng.

Theo quyết định này, tất cả chức năng hiện nay của chính phủ vẫn được tiếp tục cho đến ngày 8/12, bao gồm các chính sách nhập cư cho diện đầu tư EB-5, E-Verify, Conrad 30, và Religious Workers. Do sự mở rộng này, các nhà làm luật cần phải cân nhắc hành động hơn nữa trước ngày 8/12 để cung cấp biểu quyết tiếp tục và tái ủy quyền cho các chương trình, ví dụ chương trình bảo hiểm lũ lụt quốc gia, hạn mức nợ của chính phủ và các biện pháp khác được đề cập ở trên.

Nguồn: eb5insights.com/USIS Group dịch