Tòa Bạch Ốc tuyên bố ủng hộ dự luật di trú của Cộng Hòa tại Hạ Viện

792

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Sáu tạo ra sự rối loạn, hồ nghi, kéo dài 11 giờ đồng hồ về các nỗ lực của phía Cộng Hòa tại Hạ Viện trong kế hoạch đưa ra dự thảo luật di trú, khi nói rằng ông sẽ không ký một dự luật được coi là “ôn hòa” nếu dự luật này được thông qua.

Tòa Bạch Ốc, sau một thời gian dài tham khảo, rút lại phát biểu này của ông Trump, chính thức bày tỏ ủng hộ dự thảo và nói rằng ông Trump hiểu lầm câu hỏi của báo chí.

Tình trạng rối loạn xảy ra trong khi thành phần lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện chuẩn bị đưa ra để bỏ phiếu hai dự thảo luật di trú: một từ phía cực hữu, ít có cơ hội thông qua; và một là do sự phối hợp của thành phần ôn hòa và bảo thủ.

Dự thảo “ôn hòa” này đề cập đến việc tạo cơ hội cho người di dân bất hợp pháp đến Mỹ khi còn nhỏ được trở thành công dân và giảm thiểu việc phân ly cha mẹ và con cái trong các gia đình bị bắt khi vào Mỹ bất hợp pháp.

Khi được báo chí hỏi ở bên ngoài Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu, ông Trump cho hay đã đọc cả hai và chắc chắn là sẽ không ký ban hành dự luật được coi là ôn hòa.

Phát biểu này tạo tình trạng hỗn loạn tại Hạ Viện, khiến thành phần lãnh đạo phía Cộng Hòa muốn hủy bỏ kế hoạch đưa phiên họp khoáng đại tại Hạ Viện để thảo luận. (V.Giang)