Tin khẩn cho các diện visa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc đi Mỹ

566

 

Những lưu ý quan trọng bạn cần biết cũng như cảnh báo cho người thân tránh các trường hợp sẽ không được đi Mỹ như sau.

Những văn phòng đại diện không có tư cách pháp nhân, không bằng cấp chuyên môn về di trú hoặc người không quen biết.Họ có thể xâm nhập vào dữ liệu cá nhân hồ sơ mình, người bảo trợ tài chánh,người bảo lãnh bên mỹ để ăn cắp các số dữ liệu quan trọng.

Sau đó họ chỉnh phá dữ liệu nếu không tiếp tục đưa tiền cho họ và họ có thể ăn cắp số an sinh xã hội,các giấy tờ quan rất quan trọng.

Sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc đi mỹ của các bạn chúng Tôi trích ra từ trang này để các bạn nắm rõ.

“Nạn Trộm Cắp Danh Tánh Và Số An Sinh Xã Hội (SSN) Của Quý Vi:

1.Mạo danh là một trong những tội phạm phát triển nhanh nhất ở Mỹ. Một người không thành thật có được số An Sinh Xã Hội của quý vị có thể dùng số này để lấy thông tin cá nhân khác về quý vị.

Những kẻ mạo danh có thể dùng số An Sinh Xã Hội và tín dụng tốt của quý vị để xin thêm tín dụng bằng tên của quý vị.

Sau đó, chúng sử dụng các thẻ tín dụng và không trả các hóa đơn, và gây thiệt hại đến tín dụng của quý vị.

Quý vị không thể biết ai đã dùng số của mình cho đến khi bị từ chối tín dụng, hay chủ nợ quý vị không biết đòi cứ gọi đòi quý vị trả tiền cho những món đồ quý vị chưa bao giờ mua.

2.Có người sử dụng phi pháp số An Sinh Xã Hội và mạo danh quý vị, họ có thể gây ra rất nhiều vấn đề.

3.Số An Sinh Xã Hội của quý vị là thông tin kín đáo

Sở An Sinh Xã Hội bảo vệ số An Sinh Xã Hội và giữ kín đáo hồ sơ của quý vị. Chúng tôi không cho bất cứ ai biết số của quý vị trừ khi được pháp luật cho phép.

Quý vị phải cẩn thận khi cho biết thông tin về số của mình ngay cả khi quý vị được yêu cầu cho biết.

Quý vị nên hỏi tại sao lại cần số An Sinh Xã Hội, số này sẽ được sử dụng ra sao và sẽ thế nào nếu quý vị từ chối.

Câu trả lời cho những câu hỏi này có thể giúp quý vị cho họ biết số An Sinh Xã Hội của mình không”.

Chúng tôi viết bài này mong mọi người lưu ý không mắc phải cũng như cảnh báo người thân gởi đến lời cảnh báo đến với tất cả cộng đồng người Việt được rõ