Thay đổi chương trình Medicare Phần C

665

Hỏi: Tôi chỉ có Medicare và đang ghi tên vào một chương trình HMO từ hai năm nay. Nếu tôi không ghi tên chuyển đổi qua một chương trình HMO khác trong thời hạn ghi danh hằng năm từ 15 Tháng Mười đến 7 Tháng Mười Hai, 2018 vừa qua, thì tôi phải chờ đến thời gian này năm tới hay sao? (Bà L. Trần, Fountain Valley)

Đáp: Bà không phải chờ đến năm tới vì bắt đầu năm 2019, Medicare thay đổi thời gian Ghi Danh Mở Rộng (Open Enrollment) từ 1 Tháng Giêng, 2019, kéo dài đến 31 Tháng Ba, 2019, dành cho những ai đã có Phần C như bà.

Thay đổi này bao gồm hai trường hợp sau đây:

1-Thay đổi từ một chương trình Medicare Advantage Prescription Part D (MAPD) qua một MAPD khác.

2-Từ bỏ chương trình MAPD để trở lại Medicare căn bản bằng cách ghi tên vào một chương trình Thuốc Phần D đứng độc lập (Stand Alone Drug Plan).

Thời gian Ghi Danh Mở Rộng này KHÔNG ÁP DỤNG cho những người đang có chương trình Thuốc Phần D và muốn chuyển đổi qua một chương trình MAPD, hay từ chương trình Thuốc Phần D này đổi qua chương trình Thuốc Phần D khác (ngoại trừ những ai đang hưởng chương trình Extra Help).

Xin được giải thích thêm là kể từ năm 2018 trở về trước, nếu một người có Medicare đang ghi tên vào một chương trình Medicare quản lý tư HMO hay PPO (Medicare Advantage and Prescription Drug Plan-MAPD), hay còn được gọi là Medicare Phần C, khi muốn chuyển đổi qua một chương trình Medicare Phần C khác thì họ chỉ được thực hiện điều đó trong giai đoạn Ghi Danh Hằng Năm (Annual Enrollment Period) vừa chấm dứt hôm 7 Tháng Mười Hai, 2018.

Còn nếu muốn đi ra khỏi một chương trình Medicare Phần C (HMO/PPO) để ghi tên vào một chương trình Thuốc Phần D, họ thường có thêm thời gian Ghi Danh Đặc Biệt từ 1 Tháng Giêng cho đến 14 Tháng Hai hằng năm.

Khi ghi tên vào một chương trình Thuốc Phần D (PDP) hay một chương trình MAPD mới trong thời gian ghi tên hằng năm từ 15 Tháng Mười đến 7 Tháng Mười Hai, 2018, chương trình đó sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ 1 Tháng Giêng, 2019.

Còn nếu ghi danh vào một chương trình MAPD hay PDP mới trong thời gian ghi danh mở rộng (1 Tháng Giêng, 2019, đến 31 Tháng Ba, 2019), chương trình mới sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng kế đó.

Khi quyết định làm một trong những việc chuyển đổi chương trình MAPD nói trên, chương trình cũ sẽ tự động thay thế chương trình mới khi quý vị ghi tên chuyển đổi chứ quý vị không cần báo tin cho chương trình cũ.

Ngoài ra, Medicare còn có thời gian Ghi Danh Đặc Biệt để ghi tên vào một chương trình MAPD dành những người về hưu với thời hạn tối đa 63 ngày từ ngày mất bảo hiểm sở làm và sau khi có cả hai phần Medicare A và B .

-Những người mới có Medicare lần đầu tiên và đã nhận thẻ Medicare có thời hạn bốn tháng từ ngày thẻ Medicare có hiệu lực để ghi tên vào một chương trình MAPD.

-Trong nhiều trường hợp như về hưu sớm và lãnh tiền SSA hưu non, thẻ Medicare có thể được gởi đến quý vị ba tháng trước tháng sinh nhật 65 tuổi. Do đó, quý vị có thể ghi tên trước ngày Medicare có hiệu lực.

Lưu ý: Trước khi thực hiện sự thay đổi các chương trình MAPD, điều quan trọng đầu tiên là quý vị nên so sánh thuốc men của mình đang dùng xem có được chương trình mới bao trả hay không vì mỗi chương trình thuốc có danh sách bao trả giới hạn. (Yến Tuyết)

Yến Tuyết là cố vấn Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program – Chương Trình Cố Vấn và Hỗ Trợ Bảo Hiểm Y Tế), của Cơ Quan Tư Nhân Vô Vụ Lợi Council On Aging – Southern California, có văn phòng ở Irvine.

Những câu trả lời về Medicare của chúng tôi trong mục này chỉ có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân Quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare, xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035 từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Hay gọi Medicare 1-800-633-4227 có nhân viên tiếng Việt giúp quý vị 24 giờ/ngày, 7 ngày một tuần.

Quý độc giả ở ngoài Quận Cam, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ bằng cách gọi số 1-800-434-0222.

XEM THÊM 100 câu hỏi đáp thi quốc tịch Mỹ video Updated

100 câu hỏi đáp thi quốc tịch Mỹ video Updated

100 câu hỏi đáp tiếng anh học thi quốc tịch Mỹ 2018 (Lịch Sử và Tổ Chức Công Quyền) có phần dịch tiếng Việt

Posted by Cuộc Sống Mỹ – USA News on Friday, December 7, 2018