Thăm thân người Việt được ở lại nước Mỹ ba năm dài hạn.

6404

Luật mới về Visa thăm thân tại Mỹ được sửa đổi đã nới lỏng một số vấn đề về Visa, mời người thân sang Mỹ đến 3 năm miễn phí. Từ tháng 3, Bộ Tư pháp Mỹ đã nới lỏng một số vấn đề về VISA.

Bên cạnh loại VISA Mỹ đáng chú ý là VISA định cư, VISA mời người thân cũng có một số thay đổi đáng kể.Với loại VISA , người mời nộp hồ sơ ngay tại Mỹ và người được mời có thể gia hạn thời gian lưu trú đến 3 năm

I. NHỮNG DIỆN VISA ĐƯỢC MỜI

1. Diện tài năng:

Người đang ở Mỹ có thu nhập của năm gần nhất gấp 2 lần thu nhập bình quân của người Mỹ (GNI per capita).. Người đang ở Mỹ với VISA.
Người tốt nghiệp Đại học trở lên tại Mỹ và có có thu nhập của năm gần nhất cao hơn thu nhập bình quân của người Mỹ (GNI per capita).

2. Nhà đầu tư: Đã đầu tư vào Mỹ tối thiểu 500 nghìn USD và đã ở Mỹ ít nhất 6 tháng.

3. Du học sinh: Đang học Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại Mỹ, đã ở Mỹ ít nhất 6 tháng. Tuy nhiên, nếu số thành viên gia đình lớn hơn 3 người thì có thêm yêu cầu là có thu nhập của năm gần nhất cao hơn 50% thu nhập bình quân của người Mỹ (GNI per capita).

II. MỜI ĐƯỢC AI?

Những người thuộc các trường hợp trên (ở mục I) có thể mời ba, mẹ mình hoặc ba, mẹ vợ/chồng sang Mỹ. Tối đa 2 người cùng ở Mỹ tại một thời điểm VISA được cấp là VISA, loại single entry (nhập cảnh 1 lần, ra khỏi Mỹ muốn vào lại phải dùng VISA khác) và thời gian ở tối đa là 900 ngày. Tuy nhiên, sau khi sang Mỹ có thể gia hạn đến tối đa 3 năm.

III. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ:

1. Đối với người mời:Application for Confirmation of Visa Issuance. Cần có hình của người được mời..Bản photocopy ID Card..Giấy bảo lãnh

Giấy giải thích việc mời. Giấy này không có mẫu, cần viết tay bằng tiếng Mỹ, nói về lý do mời người thân qua đây và cam kết sẽ không làm việc b/ất hợ/p ph/áp.

Giấy tờ chứng minh thu nhập: Bản copy chứng nhận nộp thuế thu nhập có thể hiện tổng thu nhập của người nộp đơn trong năm gần nhất.

Bằng Đại học/Thạc sĩ/Tiến sĩ tại Mỹ. Cái này không bắt buộc nhưng tốt nhất là nên có để Immigration Office xem xét hồ sơ của mình được nhanh chóng.

Lệ phí: KHÔNG CÓ.Người mời sẽ nộp hồ sơ tại Mỹ. Sau khi hồ sơ được chấp nhận và ImmigrationOffice trả kết quả, người mời sẽ có 1 VISA CODE. Người ở Việt Nam sẽ dùng CODE này, đến Đại sứ quán/Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam để nộp và lấy VISA về. 1/3/2020 Luật mới

2. Đối với người được mời:

Đơn xin cấp VISA.. Hộ chiếu. Giấy chứng minh mối quan hệ: Đối với bố mẹ đẻ là giấy khai sinh của người mời. Đối vớibố mẹ vợ/chồng thì gồm có giấy khai sinh của vợ/chồng và giấy đăng ký kết hôn.Người được mời sẽ nộp lệ phí VISA ở Việt Nam.

IV. CÁC CHÚ Ý KHÁC:

Đây là loại VISA rất mới nên thời gian từ lúc nhận đến nộp hồ sơ tại Mỹ cũng như tại Việt Nam Visa Mỹ chưa biết chính xác.

Tuy nhiên, tại Mỹ, tùy theo việc x.á.c minh hồ sơ, thời gian sẽ từ 3 tuần đến hơn 1 tháng, hoặc có thể nhanh hơn.Còn thời gian chờ lấy VISA Mỹ ở Việt Nam, có thể tương tự như thời gian chờ lấy VISA theo dạng VISA CODE là đúng 5 ngày làm việc.