Sở di trú Mỹ thay đổi các xét duyệt và cấp visa cho những hồ sơ có con cận 21 tuổi

568

Sở di trú Mỹ đã nhận thấy sự bất cập này và họ đang thay đổi, những hồ sơ có con cận 21 tuổi từ 31/3/2020 sẽ được xét ở USCIS lâu hơn nhưng bù lại ngay khi được duyệt, họ sẽ có visa sớm hơn thay vì phải chờ đợi quá lâu ở NVC.

Trong thông báo, USCIS chỉ ra rằng họ đã quyết định thực hiện thay đổi này để phù hợp hơn cho người nhập cư và mục đích của việc này là để cứu các con đi kèm cận 21 tuổi. Vì luật bảo vệ tuổi của trẻ em CSPA chỉ áp dụng tại thời điểm hồ sơ còn ở USCIS, sau khi được USCIS phê duyệt mà không có visa ngay lập tức thì tuổi con cứ tăng lên và tiền lệ là nhiều gia đình đã không có được visa cho con họ.

Đối với nhiều công dân của các quốc gia có quá nhiều hồ sơ nộp vào sở di trú Mỹ và thời gian chờ lâu thì phương pháp xử lý mới này có thể cực kỳ hữu ích. USCIS hiện đang ưu tiên xử đơn I-526 cho các công dân nhỏ tuổi sớm hơn và những người cận độ tuổi 21 sẽ được xử lý lâu hơn để rút ngắn thời gian chờ tại NVC. Bất kỳ trẻ em phụ thuộc nào cũng sẽ được bảo lưu độ tuổi theo luật CSPA khi hồ sơ vẫn còn đang ở tại USCIS.

USCIS sẽ tổ chức một cuộc phát biểu công khai vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, từ 11 giờ sáng đến trưa EST, để cung cấp thông tin và trả lời các câu hỏi của công chúng về những thay đổi hoạt động này đối với việc xử lý đơn I-526.

Theo dautuquocte