Quốc hội, Tòa Bạch Ốc đồng ý cấp thêm gần 500 tỉ đô la cứu trợ liên hệ đến virus corona

54

Các nhà lãnh đạo quốc hội và Tòa Bạch Ốc đồng ý vào ngày 21/4 gần 500 tỉ đô la hỗ trợ cho nền kinh tế bị thiệt hại vì virus corona, mang tổng số tiền phân phối để đối phó với cuộc khủng hoảng lên đến gần 3.000 tỉ đô la.

Tổng thống Donald Trump thúc đẩy quốc hội thông qua nhanh chóng, dành việc trợ cấp cho chính phủ các tiểu bang và địa phương bằng một luật khác.

“Tôi hoan nghênh thỏa thuận lưỡng đảng và hy vọng Thượng viện sẽ nhanh chóng thông qua một khi các nghị sĩ duyệt xét lại lần chót,” lãnh tụ khối đa số Cộng hòa, thượng nghị sĩ McConnell nói trong một tuyên bố.

Thỏa thuận cấp 321 tỉ đô la cho chương trình cho các doanh nghiệp nhỏ vay, 60 tỉ đô la cho chương trình cho vay tai họa khẩn cấp, cũng như 75 tỉ đô la cho các bệnh viện và 25 tỉ đô la cho việc xét nghiệm virus corona trên toàn quốc.

Thượng viện sẽ bỏ phiếu về kế hoạch này tối ngày 21/4 và Hạ Viện vào tuần này, hầu như chắc chắn là ngày 23/4.

Các nhà lãnh đạo Quốc hội đã nói là tiến rất gần đến một thỏa thuận về một dự luật cấp thêm tiền để giúp các doanh nghiệp nhỏ, sau khi một ngân khoản sơ khởi 350 tỉ đô la nhanh chóng hết.

Dự luật đồng ý vào ngày 21/4 sẽ là thỏa thuận quan trọng thứ tư được thông qua vào lúc chính phủ liên bang tìm cách giảm bớt thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế cũng như cho cá nhân của đại dịch hiện đã giết chết hơn 42.000 người Mỹ và làm hơn 22 triệu người thất nghiệp.

Ông Trump nói ông ủng hộ những biện pháp này và yêu cầu các nhà lập pháp hành động nhanh chóng. Ôn nói đàm phán sẽ bắt đầu sau khi đã thỏa thuận thêm cứu trợ nữa trong đó có việc tài trợ cho chính quyền tiểu bang và địa phương để vực dậy từ việc mất lợi tức lớn lao do virus gây ra và chi tiêu về hạ tầng cơ sở mà phe Dân chủ đòi hỏi trong suốt cuộc khủng hoảng.

“Sau khi tôi ký luật, tôi sẽ bắt đầu thảo luận về Sáng kiến Luật kế tiếp với trợ cấp ngân sách cho Chính quyền Tiểu bang/Địa phương,” cũng như đầu tư hạ tầng cơ sở, Tổng thống Cộng hòa viết trên Twitter.