Những thay đổi lớn đối với bài kiểm tra quốc tịch Úc

106

Chính phủ liên bang dự kiến sẽ công bố bài kiểm tra quốc tịch đã được sửa đổi để những người Úc có nguyện vọng nhập tịch phải trả lời chính xá c các câu hỏi về các giá trị của quốc gia này.

Bài kiểm tra trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi và đòi hỏi người làm phải đạt 75% điểm tổng để vượt qua, nhưng bắt đầu từ tháng 11, bài kiểm tra sẽ bổ sung năm câu hỏi về các giá trị của Úc – tất cả các câu hỏi đều bắt buộc phải được trả lời chính xác.

Quyền Bộ trưởng Di trú Alan Tudge được dự kiến sẽ đưa ra những thay đổi vào thứ Năm trùng với Ngày Quốc tịch Úc, khi hơn 100 buổi lễ nhập tịch sẽ diễn ra trên khắp đất nước.

“Các giá trị Úc của chúng ta rất quan trọng. Nó đã giúp định hình đất nước của chúng ta và nó là lý do tại sao rất nhiều người muốn trở thành công dân Úc”, ông Tudge nói với tờ News Corp.

“Bài kiểm tra quốc tịch sau khi được cập nhật sẽ có những câu hỏi mới và có ý nghĩa hơn, yêu cầu các công dân tiềm năng phải hiểu và cam kết với các giá trị của chúng ta như tự do ngôn luận, tôn trọng lẫn nhau, cơ hội bình đẳng, tầm quan trọng của dân chủ và pháp quyền.”

Các câu hỏi mới có thể được sử dụng trong bài kiểm tra như những người ở Úc có nỗ lực học tiếng Anh không, mọi người có tự do được lựa chọn người mà họ kết hôn hay không kết hôn, luật tôn giáo có cao hơn luật của Úc không và việc người chồng bạo lực có được chấp nhận không nếu người vợ không vâng lời hoặc không tôn trọng anh ta.

Các câu hỏi trong bài kiểm tra hiện tại tập trung vào lịch sử và chính phủ Úc.

Link nguồn: https://7news.com.au/news/immigration/govt-to-announce-citizenship-test-rejig-c-1322397