Những điều có thể bạn chưa biết về Hiệp Hội Chủ Nhà

693

(Realtytimes.com) – Tại vài thành phố, người ta khó làm ngơ các Hiệp Hội Chủ Nhà (HOA: Home-Owner Association). Không phải chỉ có loại nhà condo mới có các Hiệp Hội Chủ Nhà. Bạn sẽ tìm thấy nhiều cộng đồng có cổng và những công trình phát triển có kế hoạch cũng có các Hiệp Hội Chủ Nhà.

Các chủ nhà chịu sự chi phối của Hiệp Hội sẽ phải trả một lệ phí hàng năm hoặc hàng tháng.

Những người mua nhà chưa từng sinh sống trong một khu thuộc Hiệp Hội Chủ Nhà có thể không biết những gì có thể xảy ra.

1- Có những căn nhà không theo đúng quy định của Hiệp Hội

Đó là một lo ngại lớn, và là một mối lo mà nhiều người mua không để ý, khi một căn nhà được quảng cáo bán và có thể không tuân theo các quy định của Hiệp Hội Chủ Nhà. Điều này có thể có nghĩa người mua căn nhà đó sẽ phải thực hiện những sửa chữa tốn kém, hoặc có thể các vấn nạn hiện hữu được bỏ qua.

Người mua cần biết những quy định đó như thế nào và liệu họ có phải thực hiện những thay đổi để tuân thủ các quy định hiện hữu của Hiệp Hội hay không.

2- Vài Hiệp Hội cung cấp rất nhiều lợi ích

Không phải các Hiệp Hội Chủ Nhà luôn luôn là một lựa chọn xấu. Bạn sẽ phải trả các lệ phí, nhưng bạn cũng sẽ có tiện nghi của một con đường thuộc cộng đồng, cũng như vài lợi ích tốt đẹp khác.

Bạn sẽ tìm thấy nhiều tòa nhà condo có Hiệp Hội Chủ Nhà tốt một cách khó tin: Hiệp Hội rất có thể sẽ trang trải các phí tổn như bảo trì và chăm sóc tòa nhà, cũng như lệ phí bảo hiểm và trong vài trường hợp ngay cả Internet và truyền hình cáp.

Người mua nên hỏi những gì được bao gồm trong lệ phí của Hiệp Hội bởi vì có thể họ sẽ nhận được nhiều quyền lợi mà họ không biết.

3- Lệ phí có thể thay đổi

Người mua nằm dưới sự sinh sát của các điều lệ của Hiệp Hội Chủ Nhà. Các điều lệ quy định những gì có thể và những gì không thể thực hiện trong khu vực của Hiệp Hội. Các lệ phí là một trong những điều lệ mà những người mua nhà cần phải lưu ý nhiều nhất bởi vì có thể người mua sẽ phải trả nhiều tiền hơn trong tương lai.

4- Một vài câu hỏi mà những người mua nên nêu lên:

  • Việc tăng lệ phí được quy định như thế nào?
  • Quỹ dự trữ của Hiệp Hội lớn tới đâu?
  • Lệ phí có thể tăng bao lâu một lần?

Những người mua sẽ phải trả toàn thể lệ phí dù họ có sử dụng các tiện nghi mà Hiệp Hội cung cấp hay không. Nếu Hiệp Hội có một khu vườn và bạn không sử dụng khu vườn đó, bạn sẽ không thể đòi giảm các lệ phí của bạn bởi vì bạn không sử dụng.

5- Biên bản các cuộc họp

Bạn cần xem xét những biên bản quan trọng này trước khi mua nhà. Những người mua sẽ có thể tìm hiểu xem Hiệp Hội từng thưa kiện người nào trong quá  khứ hay không. Người mua cũng có quyền nói chuyện với những chủ nhà hiện nay để tìm hiểu họ nghĩ gì về hiệp hội. Điều này cho phép người mua có một ý tưởng về những gì hiệp hội đòi hỏi và những vấn đề có thể chưa được giải quyết.

Các Hiệp Hội Chủ Nhà cũng có thể không được quản trị tốt, và đây là một điều xấu. Người mua cần biết rằng các lệ phí mà họ trả sẽ đi tới những gì mà chúng được dự trù sẽ đi tới theo các quy định của Hiệp Hội Chủ Nhà. (N.N)