Người gốc Việt có cơ hội thành nghị viên tại Santa Ana

643

SANTA ANA, California (NV) – Ông Phát Bùi, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, và cũng là nghị viên Garden Grove, cho biết lúc 6 giờ chiều Thứ Ba, 7 Tháng Ba, Hội Đồng Thành Phố Santa Ana sẽ có buổi họp có liên quan mật thiết đến cộng đồng người Việt.

Buổi họp này nhằm bàn thảo và biểu quyết việc vẽ lại các địa hạt trong thành phố nhằm tạo điều kiện cho một nghị viên người Mỹ gốc Việt ứng cử vào Hội Đồng Thành Phố, một ý kiến do ông Vicente Sarmiento đề xướng, theo ông Phát.

Ông Phát nói: “Đây là sự đóng góp lớn lao của ông Vicente Sarmiento, nghị viên thành phố Santa Ana.”

Nói với nhật báo Người Việt, ông Sarmiento cho biết: “Từ trước đến giờ, cư dân toàn thành phố Santa Ana bầu chọn nghị viên thành phố. Với 80% là người Latino, không có ứng cử viên thuộc dân tộc thiểu số có hy vọng đắc cử vào vị trí này. Tôi thấy như vậy là không công bình.”

Theo ông Sarmiento, Santa Ana có sáu địa hạt và mỗi địa hạt có một nghị viên nhưng do toàn thành phố bầu cử.

Với dự luật do ông đề nghị, ứng cử viên sẽ được bầu theo địa hạt và có nhiều cơ hội đắc cử hơn.

Ngoài ra, dự luật này sẽ giúp thành phố tuân theo luật “California Voting Rights Act of 2001 (CVRA)” và tránh khỏi những lôi thôi kiện tụng trong tương lai.

Ông Sarmiento tiếp: “Dự luật này, nếu được Hội Đồng Thành Phố thông qua, sẽ được đưa vào cuộc bầu cử Tháng Sáu năm nay và tốn chừng $200,000.”

Ông cần phải có 5 phiếu thuận vào phiên họp Thứ Ba để thông qua dự luật này.

Santa Ana chưa bao giờ có nghị viên hay thị trưởng gốc Việt cả. Đây là cơ hội đầu tiên cho ứng cử viên gốc Việt.

Ông Phát Bùi nói: “Cư dân gốc Việt sống tại Santa Ana rất đông từ lâu và bây giờ là lúc mình nên củng cố lại tiếng nói tại thành phố. Bây giờ, chúng ta cần đồng lòng lên tiếng để có sức mạnh chính trị tại Santa Ana.”

Ông ngỏ lời kêu gọi toàn thể cộng đồng cùng có mặt tại phòng họp Hội Đồng Thành Phố Santa Ana, 22 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA 92701, điện thoại (714) 647-6900 để ủng hộ ý kiến của Nghị Viên Vicente Sarmiento cũng như để lên tiếng thuyết phục các đồng viện của ông.

“Để tiện việc di chuyển, chúng tôi đã chuẩn bị một xe đò Hoàng đưa rước đồng hương. Xe sẽ đậu tại khu chợ ABC, Westminster, lúc 5 giờ chiều Thứ Ba, 7 Tháng Ba, và khởi hành đúng 5 giờ 30,” ông nói.

“Bản thân tôi cũng sẽ có mặt để ủng hộ dự luật này. Đây là cơ hội quá tốt cho người mình, không thể bỏ qua được,” ông nhấn mạnh. (Đằng-Giao)