Nghiên cứu Harvard: Di dân ít gây tốn phí hệ thống y tế Mỹ

74

WASHINGTON, D.C. (NV) — Hiện có khoảng 52% người dân Hoa Kỳ tin rằng thành phần di dân là một gánh nặng tài chánh lớn lao đối với hệ thống y tế quốc gia. Và có tới 2/3 trong số này cho là giới di dân không có quyền được hưởng những dịch vụ xã hội do chính quyền tiểu bang cũng như địa phương cung cấp, theo bản tin ABC News.

Tuy nhiên, theo kết quả một cuộc nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí International Journal of Health Services hôm Thứ Năm 9 Tháng Tám thì giới di dân thật ra dùng các dịch vụ y tế ít hơn rất nhiều so với giới không phải là di dân. Hơn thế nữa, thành phần di dân còn có thể đang góp phần trợ giúp cho quỹ y tế của công dân Hoa Kỳ.

Các nhà nghiên cứu tại Harvard Medical School và Tufts University thấy rằng trong tất cả mọi hạng tuổi, chi phí y tế của thành phần di dân chỉ bằng nửa hay hai phần ba của những người sinh ra tại Hoa Kỳ.

Chi phí này đặc biệt thấp hơn nhiều trong giới di dân bất hợp pháp. Bản báo cáo cũng cho hay thành phần di dân nói chung chiếm khoảng 12% dân số Hoa Kỳ, nhưng chỉ chiếm khoảng 8.6% chi phí y tế toàn quốc.

Có mấy lý do có thể giải thích vì sao người di dân ít dùng các dịch vụ y tế của chính phủ.

Các nhà nghiên cứu nói rằng có thể là vì người di dân thường trẻ và khỏe mạnh khi họ tới Hoa Kỳ. Giới di dân cũng có nhiều sự hỗ trợ của gia đình và cộng đồng họ, nên có thể dùng ít dịch vụ y tế hơn, theo lời Bác Sĩ Jule Linton, đồng chủ tịch nhóm nghiên cứu về y tế của người di dân, thuộc Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ.

Các nhà nghiên cứu cũng đi đến kết luận rằng, nói chung, giới di dân có mức rủi ro thấp cho các công ty bảo hiểm và do đó coi như hỗ trợ cho những người khác trong các chương trình bảo hiểm tư nhân, cũng như của chính phủ như chương trình Medicare.

“Các đợt di dân mới đến Hoa Kỳ thời gian gần đây khỏe mạnh hơn người sinh ra ở nơi đây rất nhiều,” theo lời tác giả cuộc nghiên cứu, Lila Flavin tại đại học Tufts University School of Medicine.

“Tuy nhiên, để có thể duy trì thể chất khỏe mạnh trong thời gian lâu dài, người di dân, cũng như tất cả các người dân Hoa Kỳ khác, phải được hệ thống y tế tốt chăm sóc,” theo cuộc nghiên cứu. (V.Giang)