Một thư viện của loài người sẽ bay quanh mặt trời hàng triệu năm

125

CAPE CANAVERAL, Fla. (NV) – Hỏa tiễn Falcon Heavy của công ty tư nhân The SpaceX đã đem một xe hơi Tesla lên không gian, nhưng còn mang theo một “thư viện” của loài người!

Cơ quan Arch Mission Foundation cho biết dự án này đã được thực hiện do sáng kiến của nhà toán học Hari Seldon; ông cùng nhiều nhà nghiên cứu khác muốn gìn giữ kiến thức của nhân loại.

Đây chỉ là dự án đầu tiên của Arch Mission Foundation, sẽ còn nhiều “thư viện” được phóng lên không gian trong tương lai, tạo thành một vòng đai kiến thức, để bảo tồn hiểu biết của mấy ngàn năm cho các thế hệ sau này. Họ muốn không ai có thể phá hủy kho tàng hiểu biết đó, vì các thư viện sẽ được gìn giữ ở nơi không ai có thể tấn công được.

Các thư viện này dùng kỹ thuật giữ hình ảnh 5D trong quartz do Tiến sĩ Peter Kazansky và các chuyên viên thuộc University of Southampton sáng tạo. Những thư viện không gian này bay quanh mặt trời nhiều triệu năm tới, nhưng nằm bên trong vòng đai của các thiên thạch, và sẽ không ảnh hưởng gì đến các hành tinh. (Đ.T)