Microsoft chạm mốc trị giá ngàn tỷ, sau Apple và Amazon

144

NEW YORK CITY, New York (NV) – Giá trị thị trường của công ty nhu liệu điện toán Microsoft vừa chạm mốc ngàn tỷ lần đầu tiên vào ngày 25 Tháng Tư.

The Wall Street Journal cho biết Microsoft Corp là công ty thứ 3 gia nhập câu lạc bộ các công ty ngàn tỷ cùng với Apple và Amazon.

Giá mỗi cổ phiếu của Microsoft vào ngày 25 Tháng Tư tăng thêm 5.1% đạt mức hơn $131 một cổ phiếu. Trong lúc, để trở thành công ty ngàn tỷ thì giá mỗi cổ phiếu cần đạt đến mức $130.50, dựa trên số lượng hơn 7 tỷ cổ phiếu của công ty này đang lưu hành trên thị trường.

Cũng giống như Apple và Amazon, sau khi chạm mốc ngàn tỷ, giá trị thị trường của công ty Microsoft giảm xuống còn $990 tỷ với giá mỗi cổ phiếu là hơn $129.

Trong ba tháng đầu năm 2019, doanh số bán của Microsoft đạt mức $30.57 tỷ nhờ dịch vụ Azure của công ty tăng 73% so với năm ngoái, giúp lợi nhuận của toàn công ty tăng thêm gần 19%, theo The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal cho hay ba công ty Microsoft, Apple và Amazon cạnh tranh nhau quyết liệt cho danh hiệu công ty có giá thị trường lớn nhất thế giới.

Trong lúc giá trị thị trường của Microsoft đạt mức 1,000 tỷ và nằm trong khoảng $990 tỷ vào ngày 25 Tháng Tư thì Apple bám sát ngay phía sau với giá thị trường nằm trong khoảng $970 tỷ, còn Amazon cũng được định giá khoảng $935 tỷ. (C. Thành)