Medicare và bảo hiểm hưu trí

244

*Hỏi: Tôi 68 tuổi, mới về hưu và được hưởng bảo hiểm y tế dành cho người hưu trí từ sở làm cũ và được họ giải thích rằng bảo hiểm y tế mà họ cung cấp là bảo hiểm phụ còn Medicare là bảo hiểm chính. Họ đòi hỏi tôi phải lấy Medicare cả hai phần A và B khi ghi tên vào bảo hiểm hưu trí.

Chương trình Bảo Hiểm Hưu Trí của sở làm cũ thuộc loại PPO và có lệ phí $250/tháng. Ngoài ra, tôi còn phải trả lệ phí phần B là $134/ tháng.

Xin cho biết tôi có nên giữ bảo hiểm PPO này hay không và nếu tôi muốn dùng Medicare mà thôi thì Medicare có chương trình PPO nào với lệ phí hạ hơn không? (Ông T. Trần, Mission Viejo)

-Đáp: Bảo hiểm y tế dành cho người hưu trí ở sở làm thường đóng vai trò bảo hiểm phụ cho Medicare, một khi người thụ hưởng có Medicare ở tuổi 65, là tuổi có Medicare.

Bảo hiểm hưu trí có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: Bảo hiểm hưu trí có thể cung cấp cho cả đời (life time) không liên hệ đến Medicare; hay bảo hiểm ấy có thể đòi hỏi ông xin Medicare cả hai phần A và B, rồi phối hợp với phúc lợi của Medicare để cung cấp cho ông một bảo hiểm mang hình thức HMO hay PPO như ông đang có.

Trong năm 2018 này, Medicare có bốn chương trình MAPD- Medicare quản lý tư PPO của hai công ty Aetna và Anthem Blue Cross. Lệ phí các chương trình PPO này có giá từ $107 đến $161/tháng.

Nếu muốn ghi tên vào chương trình PPO của Medicare để thay thế cho bảo hiểm hưu trí  PPO của sở làm, ông cần so sánh các phúc lợi y tế từ lệ phí hằng tháng, tiền thuốc được bao trả là bao nhiêu, tiền khấu trừ (deductible), tiền phụ chi (copays) cho các dịch vụ y tế tại nhà thương và ngoài nhà thương của cả hai chương trình.

Thông thường, bảo hiểm hưu trí có những phúc lợi tốt hơn về thuốc men, thí dụ như trả phụ chi hạ hơn và không có việc thay đổi chi phí về giá thuốc, trong khi đó Medicare thì có Donut Hole là lúc mà quý vị phải trả những thuốc men của mình đến 50%.

Sau khi đã so sánh và nếu quyết định chọn chương trình Medicare quản lý tư PPO và không tiếp tục giữ bảo hiểm hưu trí, ông phải chờ đến thời gian ghi tên và chuyển đổi hằng năm (open enrollement) diễn ra từ 15 Tháng Mười đến 7 Tháng Mười Hai, 2018, để thực hiện sự thay đổi này.

Nếu ông chỉ mới về hưu từ 7 Tháng Giêng, 2018, thì ông chỉ có thể ghi tên vào chương trình Medicare Advantage PPO trước ngày 10 Tháng Ba, 2018, tức là giai đoạn 63 ngày kể từ ngày ông mất bảo hiểm sở làm.

Ngoài các chương trình PPO của Medicare, ông còn có thể tìm hiểu và chọn một trong hai giải pháp sau đây:

1- So sánh và ghi tên vào một trong 36 chương trình HMO của Medicare, có lệ phí khác nhau từ $0 đến $35.5/ tháng.

Ông phải đi các nơi cung cấp dịch vụ y tế như bác sĩ và nhà thương trong mạng lưới (network) của chương trình nào ông chọn, và cần giấy giới thiệu của bác sĩ gia đình khi cần gặp bác sĩ chuyên môn. Qua chương trình HMO, ông cũng sẽ phải trả một số phụ chi, nhưng thấp hơn chương trình PPO.

2- Giải pháp hai có tên là Fee For Services. Ông sẽ được tự do chọn lựa các nơi cung cấp dịch vụ y tế như bác sĩ hay nhà thương nào mà mình muốn, với điều kiện họ nhận Medicare.

Nếu chọn giải pháp hai, ông phải mua thêm một chương trình phụ của Medicare gọi là: Supplement Insurance – Medigap. Lệ phí trung bình của Medigap khoảng từ $200 đến $250/tháng.

Và ghi tên vào chương trình mua thuốc theo toa phần D độc lập (stand alone drug plan), lệ phí khoảng $50/tháng. Có tất cả 22 chương trình thuốc phần D trong năm 2018.

Chúng tôi sẽ gởi cho ông danh sách các chương trình PPO và HMO, cũng như Medigap của Medicare, cũng như danh sách các chương trình thuốc theo toa phần D của năm 2018 để ông tham khảo và chọn lựa.

Nếu cần tìm hiểu rõ ràng hơn về các chương trình này, ông có thể làm hẹn với một thiện nguyện viên cố vấn của HICAP để được hướng dẫn chi tiết hơn. (Yến Tuyết)