Lãi suất tiền vay mua nhà và những lựa chọn

322

(Realtytimes.com) – Nếu bạn là người lần đầu tiên mua nhà và đang đi tìm một món vay mua nhà, có thể bạn hơi choáng ngộp trước nhiều loại giải pháp tài trợ khác nhau trên thị trường.

Có một món vay với lãi suất cố định và một món vay với lãi suất có thể thay đổi. Ngoài ra có món vay “hỗn hợp” hay “lai,” chính yếu là một món thế chấp có lãi suất có thể thay đổi nhưng với một thời kỳ sơ khởi, chẳng hạn 3 hoặc 5 năm, trong đó lãi suất cố định, trước khi chuyển vào một món vay với lãi suất có thể thay đổi một lần mỗi sáu tháng hoặc một năm.

Nếu bạn muốn một món vay hỗn hợp, khi đó bạn sẽ cần phải quyết định bạn bằng lòng một lãi suất bao nhiêu. Bạn có muốn một lãi suất thấp và trả “điểm” (point) để giảm lãi suất đó hay bạn không muốn mua điểm và chịu một lãi suất cao hơn một chút? (Bạn có một giải pháp để giảm lãi suất đối với món thế chấp của bạn bằng cách trả lệ phí để mua “điểm.” Một điểm tốn 1% của số tiền thế chấp và có thể giảm lãi suất khoảng 0.25%, nghĩa là một khoản thanh toán hàng tháng thấp hơn trong cuộc đời của món vay).

Bạn muốn khóa lãi suất đó ngay bây giờ hay đợi một thời gian cho tới khi gần đến ngày kết thúc vụ mua bán? Nếu bạn muốn khóa lãi suất ngay bây giờ, bạn muốn thời kỳ khóa lãi suất kéo dài bao lâu?

Những câu hỏi này và còn nhiều câu hỏi khác sẽ được nhân viên ngân hàng cho vay trình bày với bạn và chúng ta phải công nhận rằng đôi khi nó có thể trở nên khó hiểu vì nhiều quyết định mà bạn phải đưa ra. Một trong những quyết định đó là bạn muốn thời hạn của món vay kéo dài bao lâu. Liệu một lãi suất cố định 30 năm tốt hơn hay chương trình 15 năm là lựa chọn khôn ngoan hơn?

Món vay phổ biến nhất trên thị trường ngày nay là một món vay có lãi suất cố định 30 năm. Mọi công ty thế chấp đều cung cấp những món vay như vậy và đó là món vay được quảng cáo nhiều nhất. Nhưng một thời hạn 15 năm có những hấp dẫn gì? Một món vay 15 năm sẽ có lãi suất thấp hơn một chút so với một món vay tương tự 30 năm. Tuy nhiên, khoản tiền thanh toán hàng tháng sẽ cao hơn nhiều.

Với một món vay $200,000 trả trong 30 năm với lãi suất 4.25%, khoản thanh toán hàng tháng sẽ là $983. Một món vay $200,000 trả trong 15 năm với lãi suất 4.125% đưa tới một khoản thanh toán hàng tháng $1,491. Đó là một khác biệt lớn và là một trong những lý do thúc đẩy những người vay tiền chọn thời hạn dài hơn vì tiền thanh toán hàng tháng sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, các món vay 15 năm cám dỗ không phải vì tiền thanh toán hàng tháng thấp mà là tiền lời tổng cộng thấp hơn.

Trong cuộc đời của món vay $200,000 trong 30 năm, người vay sẽ phải trả $154,196 tiền lời, tức hơn nửa số tiền vay nguyên thủy. Với món vay 15 năm, số tiền lời giảm đáng kể, còn $68,548, và đó là lý do giải thích tại sao vài người chọn món vay 15 năm.

Tuy nhiên, đôi khi những người vay muốn thời hạn 15 năm nhưng món tiền trả hàng tháng quá cao khiến họ không đủ điều kiện để vay. Nhưng có các thời hạn nào khác hay không? Có một thời hạn 20 năm và một thời hạn 25 năm. Hai lựa chọn này cung cấp một giải pháp “giữa đường” đưa tới một khoản thanh toán hàng tháng thấp hơn so với thời hạn 15 năm nhưng vẫn tiết kiệm được tiền lời trong cuộc đời của món vay.

Khi nói chuyện với viên chức cho vay của bạn về sự lựa chọn các giải pháp tài trợ, nếu bạn chỉ được nêu giá cho một món vay 30 năm và một món vay 15 năm, bạn hãy hỏi về các thời hạn 20 và 25 năm. Bạn có thể tìm được sự cân bằng lý tưởng giữa khoản tiền thanh toán hàng tháng và khoản tiền lời tổng cộng mà bạn sẽ phải trả. (N.N)