Lãi suất giảm, nhưng không đủ để khuyến khích người vay tiền

94

(Cnbc.com) – Tuần trước, lãi suất thế chấp nhà đã sụt giảm đáng kể, nhưng không đủ để khuyến khích các chủ nhà tái tài trợ món vay của họ.

Theo Hiệp Hội Ngân Hàng Thế Chấp (MBA), số đơn vay tiền thế chấp tổng cộng sụt giảm 0.5% trên một căn bản – đã được điều chỉnh theo mùa – so với tuần lễ trước đó. So với cùng tuần lễ một năm trước, số đơn sụt giảm tới 13.5%.

Đơn vay tiền để tái tài trợ món thế chấp giảm 2% trong tuần và thấp hơn tới 28% so với cùng tuần lễ vào năm ngoái, khi lãi suất thấp hơn. Phần tái tài trợ trong hoạt động vay tiền thế chấp sụt giảm còn 37.2% tổng số đơn vay, so với 37.8% trong tuần lễ trước đó.

Theo CoreLogic, hiện giờ, quá nửa số chủ nhà còn nợ tiền thế chấp nhà đã vay tiền với lãi suất chưa tới 4%. Dù những chủ nhà đó muốn sử dụng một phần home equity (tức trị giá căn nhà thuộc về họ sau khi trừ đi số tiền thế chấp họ còn nợ), nhờ trị giá nhà tăng mạnh, có thể họ sẽ chọn giải pháp vay một món vay thứ nhì, thay vì tái tài trợ món nợ cũ thành món nợ mới với lãi suất cao hơn.

Lãi suất trung bình theo hợp đồng của những món thế chấp cố định 30 năm với kết toán món vay đủ tiêu chuẩn ($453,100 hoặc ít hơn) đã sụt giảm còn 4.79% vào tuần trước so với 4.84% trong tuần lễ trước đó, đối với những món vay có tỉ số tiền vay trên trị giá nhà (LTV: Loan To Value) là 80%.

Sự thay đổi của thị trường tài chánh nhằm đáp lại những lo ngại tiếp diễn về thương mại đã khiến lãi suất thế chấp thấp hơn, đồng thời đơn vay tiền thế chấp cũng sụt giảm, theo ông Mike Fratantoni, kinh tế gia trưởng tại MBA. Ông nói thêm những vụ tái tài trợ có chỉ số yếu nhất trong 20 năm qua.

Lãi suất giảm cũng không giúp ích nhiều cho những người mua nhà. Số đơn vay tiền để mua nhà gia tăng 1% trong tuần, nhưng vẫn thấp hơn 1.4% so với cùng tuần lễ một năm trước. Duy nhất những đơn vay tiền để mua nhà theo chương trình của Cơ Quan Gia Cư Liên Bang (FHA) là gia tăng. Các món vay của FHA là những món vay được chính phủ bảo đảm và cung cấp các giải pháp trả trước thấp hơn cho những người mua có điểm tín dụng yếu.

Tình trạng thiếu hụt nhà bán tiếp tục là một kềm hãm đáng kể, nhưng cũng nên ghi nhận rằng đơn vay tiền chính phủ để mua nhà khá hơn trong tuần, cho thấy rằng những người mua nhà lần đầu vẫn đang tham gia thị trường, theo ông Fratantoni.

Sự thiếu hụt nhà bán trầm trọng tiếp tục là rào cản lớn nhất để đạt tới sự hồi phục đầy đủ của thị trường nhà đất. Số cung không khá hơn nhiều, và giá nhà đang tăng gia tốc giữa lúc những người mua giành nhau những căn nhà tốt rất ít khi được liệt kê trên thị trường. (N.N)