Fort Worth, Texas khai trương tiệm ăn ‘trả tiền tùy hỉ’

614

FORT WORTH, Texas (NV) – Một tiệm ăn vừa mới khai trương ở Fort Worth, tiểu bang Texas, trong tinh thần rất đặc biệt là khách hàng tùy hỉ trả tiền theo khả năng của mình.

Và tiệm cũng không đòi hỏi phải cho tiền tip. Tiệm mở ra với mục đích là cho người đói có nơi ăn mà không làm cho họ cảm thấy tủi thân, theo bản tin của đài truyền hình CBS 11.

Vào cuối bữa ăn, khách hàng sẽ nhận được hóa đơn mà không có giá tiền. Họ có thể trả bất cứ số tiền nào có thể trả được, trả một phần hoặc không trả.

Một khách hàng, bà Mary Golden, cho hay “nhìn chung quanh, bạn sẽ không biết ai có khả năng trả và ai không.”

Đầu bếp tiệm, ông Jeff Williams, nói rằng “kinh nghiệm lần đầu đến nơi cấp thức ăn miễn phí thường không dễ dàng chút nào.”

Ông Williams hiểu rõ vì cha của ông từng làm việc trong kho hàng của siêu thị. Những khi có đình công cha mẹ ông từng phải nhịn để ông và người em gái có cái ăn, ông Williams cho hay, cũng theo CBS 11.

Tiệm này có khoảng hơn 100 người tình nguyện trợ giúp. Và khi họ đến ăn họ biết rằng bữa ăn của mình cũng giúp cho những người khác. (V.Giang)