Điều chỉnh tình trạng di trú như thế nào?

455

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hằng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California, được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 266,000 luật sư nhưng chỉ có 225 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Adjustment of Status là một biệt ngữ từ bộ luật di trú mà ra và chúng tôi xin tạm dịch là điều chỉnh tình trạng di trú sang thành thường trú nhân.

Adjustment of Status là thủ tục làm thẻ xanh khi đương sự có mặt tại Hoa Kỳ. Để được nộp đơn xin chuyển đổi tình trạng di trú, đương đơn phải có một hồ sơ bảo lãnh nào đó như hồ sơ bảo lãnh thân nhân, hồ sơ bảo lãnh nghề nghiệp, hồ sơ đầu tư…

Điển hình là du học sinh (diện visa F-1) đi học ở Hoa Kỳ và sau một thời gian đi học người du học sinh đó gặp người vợ hoặc chồng tương lai của mình. Sau một thời gian tìm hiểu nhau, hai người đi đến hôn nhân. Người du học sinh đó có hai đường chọn lựa.

1) Một là người phối ngẫu của người du học sinh làm đơn bảo lãnh bình thường và khi có ngày phỏng vấn thị thực di dân ở Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ, người du học sinh đó quay về quốc gia của họ để được phỏng vấn. 2) Hai là người phối ngẫu làm đơn bảo lãnh và người du học sinh làm đơn Adjustment of Status để xin thẻ xanh tại Hoa Kỳ.

Một điển hình khác là đương đơn nhập cảnh Hoa Kỳ để di du lịch (diện visa B-2) hoặc đi thăm dò thị trường (diện visa B-1). Và đương đơn có người thân của mình làm đơn bảo lãnh và đương đơn làm đơn Adjustment of Status để xin thẻ xanh tại Hoa Kỳ.

Một điển hình nữa là đương đơn nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện nghề nghiệp như visa H-1B, visa L-1… Sau một thời gian làm việc cho công ty ở Hoa Kỳ, công ty quyết định bảo lãnh đương đơn ở lại Hoa Kỳ để làm việc lâu dài. Công ty có thể tiến hành làm labor certification và sau đó làm đơn bảo lãnh. Sau khi đơn bảo lãnh được chấp thuận, đương đơn có thể làm đơn Adjustment of Status để xin thẻ xanh tại Hoa Kỳ.

Trong trường hợp bảo lãnh theo diện nghề nghiệp, luật di trú đòi hỏi là chi phí làm labor certification và đơn bảo lãnh phải được do công ty trả. Đương đơn không được trả bất khứ chi phí nào để làm labor certification và đơn bảo lãnh ngoại trừ mức lương của đương đơn cao hơn mức lương thị trường cộng với chi phí làm hồ sơ. Vì đơn Adjustment of Status là đơn do đương đơn làm, đương đơn được quyền trả tất cả chi phí cho hồ sơ.

Vấn đề quan trọng nhất trong hồ sơ Adjustment of Status là giai đoạn phỏng vấn. Thủ tục phỏng vấn trong hồ sơ Adjustment of Status là để Sở Di Trú quyết định sự liên hệ gia đình (trong hồ sơ Adjustment of Status theo diện bảo lãnh thân nhân) hoặc sự liên hệ giữa người chủ và nhân viên (trong hồ sơ Adjustment of Status theo diện bảo lãnh nghề nghiệp) có chân thật hay không. Thêm vào đó Sở Di Trú phải quyết định đương đơn có lọt vào một trong những điều luật cấm nhập cảnh hay không.

Bản tin chiếu khán

Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Bảy, 2019.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 8 Tháng Ba, 2012, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là hiện hành, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 1 Tháng Chín, 2013, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 8 Tháng Ba, 2007, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 15 Tháng Sáu, 2006, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Quý vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hằng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2019-07%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.nguyenluu.com/vietnamese.html. Điện thoại (949) 878-9888.