Dân phản đối, Hội Đồng Thành Phố Seattle bỏ luật thuế mới

86

SEATTLE, Washington (NV) — Chỉ chưa đầy một tháng sau khi đồng lòng thông qua một dự luật thuế mới đánh vào các công ty lớn nhằm lấy tiền giải quyết tình trạng vô gia cư, Hội Đồng Thành Phố Seattle hôm Thứ Ba ngày 13 Tháng Sáu có quyết định hủy luật này vì sợ rằng một cuộc trưng cầu dân ý cũng sẽ đưa đến việc dẹp bỏ.

Thuế mới này, thường được gọi là “Amazon Tax” vì đây là công ty lớn nhất ở Seattle và sẽ phải trả thuế nhiều nhất, buộc các công ty lớn phải nộp thêm số thuế $275 cho mỗi nhân viên của họ mỗi năm.

Công ty Amazon mạnh mẽ phản đối luật thuế này và góp phần tài trợ việc có cuộc trưng cầu dân ý để hủy luật.

Tuy nhiên, trước khi có cuộc trưng cầu dân ý thì Hội Đồng Thành Phố Seattle, với 7 phiếu thuận và 2 phiếu chống, ra quyết định dẹp thuế mới này.

Các ủy viên hội đồng thành phố cho hay họ phải có quyết định hủy bỏ vì cuộc trưng cầu dân ý được sự hưởng ứng mạnh mẽ.

“Đây là điều không thể thắng được vào lúc này,” theo lời bà Lisa Herbold, một ủy viên bỏ phiếu thuận. “Phía chống thuế có nguồn tài nguyên vô hạn,” bà nói tiếp.

Công ty Amazon gửi thông cáo ca ngợi quyết định này.

“Cuộc bỏ phiếu của Hội Đồng Thành Phố Seattle nhằm hủy bỏ thuế đánh vào nỗ lực tạo thêm công ăn việc làm là điều đúng để có sự thịnh vượng trong khu vực,” theo phó tổng giám đốc công ty Amazon Drew Herdener. (V.Giang)