Công nghệ chống kiểm duyệt

139

Theo một báo cáo mới nhất của Ủy ban bảo vệ ký giả ở Pakistan, bạo lực chết người nhắm vào các nhà báo đã giảm nhưng sự sợ hãi và nạn tự kiểm duyệt lại gia tăng. Trong kỷ nguyên tự kiểm duyệt và kiểm duyệt cưỡng bức này, năm sinh viên người Mỹ gốc Pakistan tại Đại học Harvard đã tạo ra một công ty khởi nghiệp thách thức kiểm duyệt bằng cách sử dụng công nghệ block-chain mới nhất. Nhiệm vụ của họ là “làm cho báo chí thực sự tự do”.