Có thể mắc kẹt với một căn nhà sửa sang không giấy phép

468

(realtor.com) – Tân trang nhà không có giấy phép có thể khiến bạn mắc kẹt với những thứ mà bạn không ngờ tới.

Làm thế nào để biết sửa nhà không có giấy phép? 

Mọi người bán đều phải cung cấp cho người mua một thứ được gọi là một bản tiết lộ về bất động sản. Bản tiết lộ này sẽ liệt kê những thông tin về những gì mà các chủ nhà hiện nay đã làm cho bất động sản trong thời gian họ làm chủ căn nhà, kể cả công việc đã được thực hiện mà không có giấy phép.

Để cẩn thận hơn, bạn cũng có thể kiểm tra với phòng xây dựng tại địa phương của bạn để xem có đúng là các chủ nhà đã xin phép hay không.

Nhiều thị xã, chẳng hạn như thành phố New York, có liệt kê trên online tình trạng các giấy phép. Nếu không, bạn có thể gọi hoặc viếng thăm phòng xây dựng địa phương để biết thêm thông tin. Nên nhớ, luật lệ xây dựng và những đòi hỏi về giấy phép thay đổi tùy theo mỗi thành phố.

Trách nhiệm của bạn với tư cách người mua nhà 

Với tính cách một người mua nhà, điều mà bạn không muốn làm là tự mình tìm kiếm các giấy phép hoặc lệ phí. Nhưng trách nhiệm của bạn trong vấn đề này hoàn toàn phụ thuộc vào vị trí của bạn trong tiến trình mua bán. Nếu bạn vẫn chưa ký vào thỏa thuận mua (purchase agreement), người bán có thể chịu trách nhiệm xin và hoàn tất các giấy phép. Nhưng điều đó nói thì dễ hơn làm. Có thể cần nhiều tuần lễ hoặc nhiều tháng để hoàn tất các giấy phép.

Tốt hơn hết là minh định trong bản hợp đồng trước khi ký rằng người bán phải lo liệu việc lấy giấy phép và cho kiểm tra viên xây dựng địa phương ký xác nhận trên một giấy chứng nhận căn nhà đủ điều kiện để cư ngụ (certificate of occupancy) trước khi bạn ký.

Nhưng một khi bản hợp đồng được ký, người nhận lãnh mọi trách nhiệm về những công việc đã được thực hiện mà không có giấy phép.

Mua một căn nhà mà không thực hiện sự mẫn cán cần thiết cũng tắc trách giống như chủ nhà không xin giấy phép vậy.

Tuy nhiên, dù hợp đồng đã được ký, không phải là hết hy vọng. Có thể có những điều khoản dự phòng có thể ngăn chặn vụ chuyển nhượng và cung cấp cho bạn một tác dụng đòn bẩy.

Người thẩm định trị giá nhà và người kiểm tra nhà có thể giúp gì? 

Một trong những điều khoản dự phòng chính của mọi hợp đồng là thời kỳ kiểm tra nhà. Một vụ kiểm tra nhà chuyên nghiệp có thể xác nhận việc xây dựng không có giấy phép, những công việc không phù hợp với luật lệ xây dựng, và những ngạc nhiên khác có thể có trước khi bạn cam kết sẽ mua căn nhà.

Kiểm tra viên cũng có thể kiểm điểm với phòng cấp phép của địa phương để xem những giấy phép nào đã được cấp.

Người thẩm định của bạn cũng giúp ích khi họ đi kiểm tra khắp nhà và chất vấn về sự hợp pháp của những thứ không thấy trên hồ sơ của bất động sản.

Tùy theo lời lẽ của bản hợp đồng, bạn có quyền chấm dứt vụ chuyển nhượng nếu bạn không hài lòng với các kết quả của vụ kiểm tra nhà hoặc sự thẩm định.

Những gì xấu có thể xảy ra? 

Diễn tiến xấu nhất: Thành phố có thể phạt tiền vì có những công việc trái phép, buộc bạn phải gỡ bỏ những sửa sang, và bạn sẽ phải bắt đầu lại tiến trình để công việc được thực hiện một cách hợp pháp.

Nên nhớ rằng việc xin một giấy phép có thể tốn hàng trăm đô la. Và cho một nhà thầu làm lại để phù hợp với luật lệ xây dựng sẽ tăng thêm chi phí. Nhưng nếu bạn không xin giấy phép trong vụ chuyển nhượng này, vấn đề sẽ lại nổi lên nếu bạn bán căn nhà sau này.

Nếu công việc không có giấy phép và cũng không được phép thực hiện, các kiểm tra viên của thành phố có thể buộc chủ nhà phải phá đi hoặc gỡ bỏ việc tân trang hoặc làm thêm. Nếu kiểm tra viên không đòi chủ nhà gỡ bỏ, ít nhất bạn có thể dự trù tiền thuế sẽ được ấn định lại khi có bất cứ cải tiến nào. (N.N.)