Chính phủ Mỹ ‘chiếu cố’ nhiều trăm ngàn người ở lại Mỹ quá hạn visa

561

 

Chính phủ Hoa Kỳ đang gom góp các con số và quốc tịch của những người ngoại quốc vào Mỹ một cách hợp pháp năm 2017, nhưng họ ở lại quá hạn visa cho phép và đang trở thành những người cư ngụ bất hợp pháp, dù không phải là di dân.

Bộ An Ninh Nội Địa (DHS) báo cáo là trong năm tài chính 2017 là có trên 606,000 du khách đến Mỹ và đã ở lại quá hạn visa cho phép. Đây là các loại visa dành cho du khách thăm viếng, nhân viên làm việc, buôn bán hay sinh viên.

Tuy nhiên nếu so với con số khổng lồ 52.6 triệu người đã được nhận vào Mỹ qua các bến cảng hay phi trường trong năm 2017 thì con số 606,000 du khách ở lại quá hạn visa chỉ là tỉ lệ nhỏ, chiếm khoảng 1.15%, trong bản báo cáo nói trên.

Photo Credit: AP

Nhưng mặc dù chinh phủ Trump có những biện pháp khe khắc siết chặt về chủ trương di dân, đây là năm thứ nhì liên tiếp mà số người ngoại quốc hết hạn visa vẫn ở lại Mỹ cao hơn con số 600,000 người.

Trong báo cáo của Bộ DHS có đoạn: “Làm sao nhận diện được những người ngoại quốc ở lại quá hạn cho phép là chuyện quan trọng cho an ninh quốc gia, cho an toàn công cộng, cho chủ trương di dân, kể cả tiến trình nộp đơn xin phúc lợi cho di dân”

Trong số 11 triệu di dân bất hợp pháp hiện đang sinh sống ở Hoa Kỳ, có đến 40% là thành phần đến Hoa Kỳ một cách hợp pháp, nhưng cố tình ở lại quá hạn visa, theo tin từ AP cho hay trong tuần này.

Theo tài liệu của Bộ DHS thì những công dân Venezuela ở lại đông nhất, có đến 30,424 người trong số 538,827 người Venezuela đến Mỹ đã không chịu về nước trong năm qua, thứ nhì là người Dominica, thứ ba là dân Cuba, thứ tư và thứ năm là El Salvador và Colombia.

Trần Vũ