CẬP NHẬT NHỮNG THAY ĐỔI MỚI VỀ CHÍNH SÁCH DI TRÚ

507

 

Chính sách di trú có nhiều thay đổi

1. Thay đổi về lệ phí:

Theo quyết định ảnh về mức lệ phí được bộ an ninh nội địa hoa kỳ ban hành vào cuối năm 2019, kể từ ngày 2 tháng 10 năm 2020 (tức là ngày mai) biểu mẫu về mức lệ phí di trú mới sẽ được áp dụng đối với một số mẫu đơn, trong đó bao gồm việc tăng lệ phí đơn thi quốc tịch từ $640 ($725) lên 1160 (online application) hoặc 1170 (paper application); Hồ sơ xin tị nạn là $50; Hồ sơ xin giấy phép làm việc $30 diện ty nạn; và một số số mức lệ phí mới khác.

Tuy nhiên, sở di trú vừa thông báo tạm dừng áp dụng biểu lệ phí mới này vì đã có lệnh tạm ngừng áp dụng của tòa án sơ thẩm liên bang Bắc California vừa ban hành hôm nay. Như vậy, mức lệ phí di trú hiện hành vẫn được áp dụng như cũ. Vậy anh chị em cần lưu ý để nộp đúng lệ phí theo quy định hiện hành (640 hoặc 725 cho form N-400, $0 cho đơn xin tị nạn,..). NHỚ LÀ: ĐỪNG NỘP THEO MỨC LỆ PHÍ MỚI, VÌ HỒ SƠ SẼ BỊ TRẢ LẠI. Trong trường hợp anh chị em nào đã đưa tiền trước để nhờ các dịch vụ di trú nộp tiền giúp theo mức lệ phí mới, thì nên yêu cầu họ hoàn trả phần dư lại cho mình.

2. Thay đổi về về yêu cầu của đơn bảo trợ tài chính đối với các diện bảo lãnh thân nhân và diện lao động có mục đích định cư:

Bộ an ninh nội địa hôm nay vừa mới đề xuất một chính sách liên quan đến việc ràng buộc trách nhiệm của người bảo trợ, người đồng bảo trợ tài chính đối với hầu hết các diện bảo lãnh thân nhân và lao động có mục đích định cư. Theo đó, người bảo trợ tài chính, đồng bảo trợ tài chính phải cung cấp báo cáo về điểm tín dụng, số tài khoản ngân hàng, và bộ hồ sơ thế 3 năm đã được chứng thực từ cơ quan có thẩm quyền.

Thêm vào đó, đề nghị mới này cũng bắt buộc người bảo lãnh phải có người đồng bảo trợ tài chính nếu người bảo lãnh này có nhận bất cứ khoản trợ cấp nào từ các cơ quan chính phủ liên bang và tiểu bang trong vòng 36 tháng trước ngày ngày nộp hồ sơ bảo lãnh.

Như vậy có thể thấy, nếu đề nghị thay đổi về chính sách di trú này được thông qua và ban hành, thì sẽ có thể có nhiều trường hợp về hồ sơ bảo lãnh thân nhân định cư và diện lao động có mục đích định cư định cư sẽ bị từ chối vì không đáp ứng được yêu cầu về người bảo trợ, người đồng bảo trợ tài chính như nêu trên. Vậy anh chị em nào có dự định bảo lãnh thân nhân định cư, hãy theo các diện lao động có mục đích định cư