California công bố kế hoạch bảo vệ trẻ em con nuôi và gia đình có nguy cơ 

57

(CNN) – California sẽ chi $42 triệu Mỹ kim để bảo vệ trẻ em con nuôi và các gia đình yếu thế trong thời gian đại dịch virus corona. 

Phần lớn ngân khoản này sẽ được chi dùng vào 59.000 cơ sở chăm sóc con nuôi trên khắp tiểu bang, và cung cấp thêm $200 đô mỗi tháng cho 25.000 gia đình có nguy cơ nhất trong nỗ lực giữ các gia đình dễ bị tổn thương bên nhau. Gói hỗ trợ này sẽ có hiệu lực tức thời. 

Các chương trình khác nhận được ngân khoản bổ sung gồm các trung tâm nguồn lực gia đình, mở rộng đường dây điện thoại trợ giúp, và cung cấp máy điện toán và điện thoại di động cho trẻ em con nuôi có nhu cầu. 

Thống đốc Gavin Newsom kể lại việc mình đã lớn lên cùng với anh nuôi, Steven Ashby, như thế nào. Ông lưu ý, chăm sóc trẻ em có nguy cơ là một thách thức, đặc biệt là vì Cơ quan Bảo vệ Trẻ em đang hạn chế thăm viếng theo lệnh hạn chế đi lại. Bên cạnh đó, trường học đóng cửa, ít hoạt động bên ngoài, thì sẽ có ít giới thiệu và số liên lạc nếu một đứa trẻ cần hỗ trợ. 

 

“Mọi đứa trẻ xứng đáng lớn lên trong một môi trường nuôi dưỡng, an toàn, ổn định, không sợ hãi, không bị lạm dụng và ngược đãi,” ông Newsom ghi trong thông báo. 

Thời gian để một đứa trẻ vị thành niên đủ tuổi ra khỏi hệ thống sẽ được kéo dài, cho phép chúng tạm thời tiếp tục làm con nuôi. 

Hương Giang (Theo CNN)