Cách sử dụng ‘medicare.gov’ để tìm chương trình thuốc phù hợp

525

Hằng năm, Medicare cho phép những người có Medicare chuyển đổi chương trình thuốc của họ qua một chương trình thuốc với lệ phí thuốc và giá thuốc hạ hơn.

Chúng tôi xin gởi đến quý độc giả bảng hướng dẫn từng bước cách sử dụng “Medicare.gov” để tìm một chương trình thuốc phù hợp với mình cho năm 2019.

Ngay cả những ai đang có Medicare và MediCAL cũng cần làm sự so sánh sau đây vì danh sách thuốc bao trả của chương trình Thuốc Phần D có thể thay đổi trong năm 2019. Bởi vì, dù đứng độc lập (Stand Alone Drug plans) hay nằm trong một chương trình Medicare Quản Lý Tư HMO/PPO (Medicare Advantage-Prescription Drug Plan), thì chọn lựa được các chương trình thuốc tốt hơn trong năm 2019 sẽ giúp tiết kiệm được tiền.

Vào website www.medicare.gov (lưu ý: Những chữ “viết đậm nét” dưới đây là những chữ hiện trên màn hình máy điện toán).

Khi màn hình “Medicare Plan Finder” hiện ra, quý vị sẽ:

-Chọn “Trả lời các câu hỏi để tìm chương trình thuốc” (Answer Questions…)

1-Tìm chương trình Thuốc Medicare của quý vị bằng cách:

+Bấm và ghi Zip Code vào ô trống “Enter your Zip Code.”

+Bấm và ghi số Thẻ Medicare vào ô trống “Enter Medicare Number.”

+Bấm và ghi “Họ” vào ô trống “Last Name.”

+Ghi tháng và năm Medicare Phần A hay Phần B có hiệu lực “Effective Date for Part A & B” (nếu không có Phần B, bấm “Click Here” bên cạnh để ghi Phần A).

+Ghi tháng, ngày, năm sinh “Date of Birth.”

+Xong bấm “Find Plans.”

2-Lập danh sách các thuốc đang dùng:

+Bấm và ghi tên thuốc vào ô trống “Name of Drug,” xong bấm “Find my Drug.”

+Danh sách thuốc hiện lên, tìm đúng tên thuốc rồi bấm “+ Add Drug” (cột bên phải), chọn đúng lượng (dosages) và số thuốc dùng trong tháng (monthly quantity). Thí dụ: 20 mg, 30 viên trong 1 tháng…), xong bấm “Add Drug and Dosage.”

+Danh sách thuốc của quý vị sẽ được cho một ám số và một mật mã (drug list ID và password date). Và dữ kiện này tự động hiện lên bên góc phải của trang mạng mà quý vị đang sử dụng (lần sau, khi vào website “medicare.gov,” quý vị không phải đánh máy lại các tên thuốc đã có trên danh sách.

+Nếu muốn điền tên thuốc mới thì đánh máy vào ô “Name of Drug.” Nếu không còn dùng một loại thuốc cũ nào đó nữa, chỉ cần xóa tên thuốc trên danh sách bằng cách bấm chữ “Remove.”

+Sau khi đã đánh máy các tên thuốc đang dùng, bấm “My Drug List is Completed.”

3-Nhà thuốc tây: Chọn ít nhất hai “nhà thuốc tây” gần nhà, nếu muốn. Nếu không muốn chọn “nhà thuốc tây,” bấm  “Continue to Plan Results.”

4-Chọn chương trình bảo hiểm PDP hay MAPD: Bấm vào một trong các chương trình mà mình muốn chọn:

+(X) Chương trình Thuốc Phần D độc lập (Part D Prescription Plans).

+(X) Chương trình Medicare Quản Lý Tư HMO-PPO có bao gồm Phần D (MA-PD).

+(X) Chương trình HMO/PPO dành cho người có nhu cầu đặc biệt (Special Needs  Plans). Xong bấm “Continue Search.”

(Thí dụ: Nếu chỉ muốn so sánh các chương trình Medicare Quản Lý Tư gồm chương trình Thuốc (MA-PD) thì chỉ bấm (X) vào ô đó,  hai ô còn lại bỏ trống).

Cột bên trái (left column) dùng để thay đổi sự chọn lựa, nếu muốn biết về giới hạn tiền đóng hằng tháng (monthly premium), tiền khấu trừ deductible hằng năm, tình trạng sức khỏe (health status), quyền được đi bất cứ bác sĩ nào…

Chọn lựa được các chương trình thuốc tốt hơn trong năm 2019 sẽ giúp tiết kiệm được tiền. (Hình minh họa: njea.org)

Hay chọn chương trình bảo hiểm cho người bị bệnh mãn tính (Chronicle Illness), hay khuyết tật, hoặc cho người đang ở trong nhà chăm sóc lâu dài (Longterm Care).

-Chọn các chương trình thuốc: Không có hạn chế, có tất cả các thuốc đang dùng trong danh sách thuốc được bảo hiểm, có bao trả tiền thuốc khi rơi vào “Donut Hole,” khoảng trống bảo hiểm thuốc, hay có thể mua thuốc qua cách thức đường bưu điện (Mail Order) hay không.

Hoặc muốn chọn một chương trình Medicare Quản Lý Tư (Health Plans) trong danh sách các hãng bảo hiểm (Health Plans).

Xong bấm “Continue to Plan Results:”

+Danh sách các chương trình Thuốc Phần D hay HMO/PPO (MA-PD) sẽ hiện lên, chọn ba chương trình rẻ nhất, thường hiện ở trên cùng, để so sánh bằng cách bấm vào ô trắng nhỏ, bên trái của mỗi chương trình Thuốc, xong bấm “Compare Plans” (màu cam, nằm góc bên trái ở trên hay dưới danh sách các các hãng bảo hiểm).

+Lệ phí của các chương trình Thuốc Phần D được xếp từ rẻ nhất đến mắc nhất (từ trên xuống dưới).

-Tìm hiểu các phúc lợi của chương trình Thuốc Phần D:

+Tổng quát về ba chương trình đã chọn hiện ra trên màn hình (Overview).

+Bấm “Plan Benefits” để so sánh các quyền lợi.

+Bấm “Drug Costs & Coverage” để xem giá và tiền phụ chi phải trả là bao nhiêu.

+Bấm “Plan Ratings” để xem khách hàng đánh giá chương trình thế nào (Medicare đánh giá chương trình tốt nhất là 5 Stars, *****).

+Muốn trở lại trang trước thì bấm “Return to Previous Page,” chọn ba chương trình khác để làm so sánh.

Ghi danh: Nếu muốn ghi danh vào chương trình nào thì bấm chữ “Enroll” của chương trình đó và lần lượt trả lời những câu hỏi kế tiếp. (Yến Tuyết)

Yến Tuyết là cố vấn Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program – Chương Trình Cố Vấn và Hỗ Trợ Bảo Hiểm Y Tế), của Cơ Quan Tư Nhân Vô Vụ Lợi Council On Aging – Southern California, có văn phòng ở Irvine.

Những câu trả lời về Medicare của chúng tôi trong mục này chỉ có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân Quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare, xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035 từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Hay gọi Medicare 1-800-633-4227 có nhân viên tiếng Việt giúp quý vị 24 giờ/ngày, 7 ngày một tuần.

Quý độc giả ở ngoài Quận Cam, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ bằng cách gọi số 1-800-434-0222.