Các trường hợp cấm nhập cảnh vào Mỹ khi ở Mỹ trái phép

710

Trường hợp những người ở Mỹ bất hợp pháp, người có visa du lịch Mỹ hết hạn, cố tình ở lại Mỹ mà không chuyển đổi tình trạng cư trú hợp pháp, hay với những người diện visa hôn phu thê khi sang Mỹ, không kết hôn với người bảo lãnh trong vòng 90 ngày và quá thời hạn kết hôn hợp pháp, ở trái phép tại Mỹ…và những trường hợp này nếu sau đó rời khỏi Mỹ, thì theo luật di trú hiện tại:

Những người ở Mỹ bất hợp pháp 180 ngày hoặc lâu hơn sẽ bị cấm nhập cảnh HK trong vòng 3 năm.

Những người ở Mỹ bất hợp pháp 1 năm trở lên sẽ bị cấm nhập cảnh HK trong vòng 10 năm.

Đương đơn phạm phải điều luật cấm 3 năm hoặc 10 năm, nếu muốn nhập cảnh Hoa Kỳ trước thời hạn 3 năm hoặc 10 năm, phải làm đơn yêu cầu Sở Di Trú miễn điều luật đó nếu hội đủ điều kiện.

Đây là mẫu đơn và hướng dẫn:

+ I-601, Application for Waiver of Grounds of Inadmissibility

Nguồn: tuvanvisa