Bóng puck của hockey, ‘vũ khí’ tự vệ của sinh viên ở Michigan

195

DETROIT, Michigan (NV) – Sinh viên và nhân viên của một đại học ở ngoại ô thành phố Detroit được trang bị một “vũ khí” để tự vệ khi có người cầm súng vào trường, đó là quả bóng puck của môn hockey.

Theo UPI, một giáo sư dạy truyền thông tại đại học Oakland University ở Auburn, Michigan, đưa ra ý kiến này. Đại học này mua 2,500 bóng puck với giá 94 cent/quả cho 800 nhân viên và 1,700 sinh viên. Không chỉ vậy, hội sinh viên của đại học này cũng mua thêm 1,000 quả bóng puck để phân phát thêm cho sinh viên.

Theo trang web của trường, đại học Oakland University có khoảng 20,000 sinh viên.

Hồi Tháng Ba năm nay, Cảnh Sát Trưởng Mark Gordon được nhân viên của đại học này hỏi phải làm gì để tự vệ khi có một người cầm súng vào trường.

Với kinh nghiệm là một cựu huấn luyện viên hockey cho trẻ em, cảnh sát trưởng cho biết nếu không chạy hay trốn được, nhân viên và sinh viên nên tìm thứ gì để quăng vào tay súng. Ông cho biết tìm thứ gì nặng để quăng vào tay súng, nếu 20 hay 30 người quăng cùng lúc thế nào cũng có tác dụng và quả bóng puck là một thứ nên có.

Việc mua bóng puck không chỉ để phân phát cho sinh viên tự vệ, mà còn để gây quỹ lắp đặt khóa mới cho lớp học. Trên mỗi quả bóng puck có một con số để sinh viên ghi danh quyên góp tiền cho đại học mua khóa mới.

Hiệp Đoàn Giáo Sư Hoa Kỳ và hội sinh viên của đại học Oakland University đã quyên góp tổng cộng $10,000 để đại học này mua khóa mới cho lớp học. (TL)