5 đại trí tuệ của Quỷ Cốc Tử: Đại trí nhược ngu, hồ đồ là trí tuệ

483

Nhiều người có thiên kiến với hồ đồ, cho rằng người hồ đồ tầm thường, ngu muội, thậm chí ngu ngốc. Tuy nhiên, trong những người hồ đồ đó lại có những người thực sự là bậc đại trí tuệ…

Mưu Thánh Quỷ Cốc Tử có nói: “Mưu của bậc Thánh trí không phải là che dấu sự tình“. Người thông minh không bao giờ phơi bày sở trường của mình, họ trông có vẻ ngây ngô, chậm chạp, hồ đồ… Đó chính là biện pháp tốt nhất để ẩn giấu mình.

Không chỉ Quỷ Cốc Tử nhìn nhận như vậy mà các trước tác binh pháp các thời đại đều có luận thuật tương tự. Kế Dối trời qua biển” trong Binh pháp Tôn Tử được viết như sau: Phòng bị chu đáo thì có ý nghi ngờ, thường trông thấy thì không nghi”. 

Do đó ngốc là nghệ thuật, ngây là trí tuệ, nó chứa đựng một loại khí độ, một loại tu dưỡng, một loại trí tuệ.

1. Trên đời không có mấy việc buộc phải phân biệt rạch ròi như không đen thì ắt là trắng.

Mở rộng: 

Tục ngữ nói: “Nước quá trong thì không có cá.”

Đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết. Đời người hà tất việc gì cũng phải rành mạch? Làm người hồ đồ thì có nhân duyên, làm việc hồ đồ thì có cơ duyên.

2. “Hồ đồ” không phải là tầm thường, mà là người đối nhân xử thế khoáng đạt, cầm lên được và cũng buông xuống được.

Mở rộng:

Hiểu được khái niệm “hồ đồ” mới là người thông minh. Gặp sự việc không tự cho mình là thông minh, đối nhân xử thế không đàm luận đao to búa lớn, trái lại lại tỏ ra có vẻ chưa thật rõ ràng. Trông có vẻ không hiểu biết nhưng thực tế là trong lòng đã minh bạch, như thế mới không đắc tội với người, và khi hành động thì luôn luôn gặp thuận lợi, không bị người ta cố tình cản trở.

Gặp sự việc không tự cho mình là thông minh, đối nhân xử thế không đàm luận đao to búa lớn, trái lại lại tỏ ra có vẻ chưa thật rõ ràng.
Gặp sự việc không tự cho mình là thông minh, đối nhân xử thế không đàm luận đao to búa lớn, trái lại lại tỏ ra có vẻ chưa thật rõ ràng… (Ảnh: Pexels).

3. Thông minh việc nhỏ, hồ đồ việc lớn là hồ đồ thật trí tuệ giả; thông minh việc lớn, hồ đồ việc nhỏ mới là hồ đồ giả trí tuệ thật.

Mở rộng:

Thông minh có lớn nhỏ, hồ đồ cũng có thật giả. Trịnh Bản Kiều có câu danh ngôn “Hiếm có hồ đồ”, chính là đem trí tuệ, thông minh của mình ẩn giấu trong hồ đồ.

4. Hồ đồ thật là cái mệnh của đời người, giả hồ đồ là cái đạo của sinh tồn.

Mở rộng:

Người hồ đồ thật thì càng nói càng sai, càng làm càng sai, càng sống càng khổ. Người giả hồ đồ thì biết sai không nói, biết đúng không biểu lộ, càng sống càng thuận lợi.

5. Thông minh chỉ được nhất thời, cũng sẽ có lúc hết. Hồ đồ có thể sống cả đời, sẽ có lúc thành công.

Mở rộng:

Thông minh không phải là sai, càng không phải là lỗi, cốt yếu là cần phải sử dụng tốt cái thông minh của mình, không làm việc trái đạo lý. Biết thể hiện hồ đồ cũng là biểu hiện của thông minh.

“Đại trí nhược ngu mới có thể khiến cuộc đời như gấm thêu hoa, mới tránh được cảnh đẹp chóng tan, hoa đẹp chóng tàn, tránh được giấc mộng mị hão huyền như mây bay khói tản.

Theo aboluowang.com