5 cách diễn tả: ‘Tôi đói bụng’ trong tiếng Anh

922

Trong tiếng Anh có nhiều cách kêu đói rất thú vị ngoài “I am hungry”. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

1. My stomach is growling.Bụng tôi đang sôi lên đây.

2. I need food.Tôi cần thức ăn.

3. I’m starving.Tôi đang chết đói đây.

4. I’m hungry as a bear.Tôi đói lắm rồi đây.

5. I am freaking hungry.Tôi đang rất đói.

Thảo An