10 Công Ty Trả Lương Cho Nhân Viên Cao Nhất Nước Mỹ

747

Nếu được yêu cầu nêu tên công ty nào trả tiền lương cao nhất, thì bạn có thể tự nhiên nghĩ tới Thung Lũng Hoa Vàng (Silicon Valley).

Nhưng ngược lại đó là một công ty tư vấn điều hành có trụ sở tại Chicago đứng đầu bảng, theo báo Chicago Tribune cho biết.

Thống kê đến từ Glassdoor, tập hợp danh sách của 25 công ty trả lương cao nhất, dựa trên báo cáo của chính nhân viên. 10 công ty đứng đầu bảng, với số liệu lương tượng trương tổng cộng tiền hưu bổng trung bình:

1- A. T. Kearney, tư vấn: $167,534;

2- Strategy, tư vấn: $160,000;

3- Juniper Networks, kỹ thuật: $157,000;

4- McKinsey & Company, tư vấn: $155,000;

5- Google, kỹ thuật: $153,750;

6- VMware, kỹ thuật: $152,133;

7- Amazon Lab126, kỹ thuật: $150,100;

8- Boston Consulting Group, tư vấn: $150,020;

9- Guidewire, kỹ thuật: $150,020; và

10- Cadence Design Systems, kỹ thuật: $150,010.